Jdi na obsah Jdi na menu
 


HYPERBARICKÁ KYSLÍKOVÁ TERAPIE

13. 1. 2008

Mozková obrna a terapie HBO

 
Termín mozková obrna neznamená diagnózu; je to spíše nepřesný pojem, který zjednodušeně popisuje skupinu chronických poruch – zejména motorických – které zhoršují schopnost pohybu a jeho cíleného provádění. Tyto poruchy se většinou projeví v prvních letech života.

Pojem mozkový neboli cerebrální poukazuje na dvě hemisféry (poloviny) mozku, v nichž se nachází vyšší nervová soustava. Obrna znamená stav projevující se třesem či jakýmkoli jiným způsobem, který zhoršuje tělesný pohyb. Mozková obrna nepopisuje postižení svalů ani nervů. Příčina spočívá v poškození motorických oblastí mozku. Důsledkem poškození je zhoršený pohyb a ztížené ovládání svalů.

 

 

Hyperbarická kyslíková terapie

 
Hyperbarická kyslíková terapie (Hyperbaric Oxygen Therapy, HBO) je lékařský postup, který využívá působení 100% kyslíku za určitého a přesně stanoveného tlaku po přesně určenou dobu – obvykle 60 až 90 minut. Terapie HBO se běžně využívá např. při léčbě popálenin nebo ran, které se špatně hojí. Terapie HBO usnadňuje hojení tím, že zvyšuje množství kyslíku v krvi až na 2 000 procent, v závislosti na závažnosti poranění. Následně se zvýší podíl kyslíku na úrovni molekul.

V případě mozkové obrny u dětí se terapie HBO provádí na úrovni 1,5 ATA, což je ekvivalent hloubky 16,5 stop pod úrovní moře. Při některých výzkumech se léčba prováděla dokonce za použití tlaku odpovídajícího až hloubce 1,75 ATA, nebo-li 25 stop pod hladinou moře – přičemž výsledky byly pozitivní. Procedura trvá vždy hodinu a provádí se jedenkrát denně. Celkový počet procedur během týdne je 5–6. Celkový počet procedur se liší případ od případu. Obvykle se v první fázi léčení provádí 40 procedur. O dalším využití terapie HBO pak rozhoduje lékařské konzilium. Vždy je nutno zvážit celou řadu faktorů, obecně však platí, že pokud došlo k pozitivnímu efektu v první fázi léčby, mělo by pak následovat dalších 40 procedur s odstupem jednoho až čtyř týdnů.

 

 

Slibná terapie

 
Proč je vlastně terapie HBO při léčení mozkové obrny tak slibná? Předně si připomeňme již dříve zmíněná fakta. Mozková obrna je důsledek poranění motorické oblasti mozku, tudíž se zhoršuje schopnost mozku ovládat pohyb svalů. Co je příčinou takového poškození? Podle studie prováděné Národním institutem pro neurologické poruchy a mrtvici (National Institute of Neurological Disorders and Stroke, NINDS) není možné stanovit přesnou a jednoznačnou příčinu mozkové obrny. Jinými slovy to znamená, že mozková obrna je důsledkem chybné komunikace mozku se svaly, jejíž příčinou je poškození mozku z blíže nespecifikovaného důvodu.

V současné době již existují důkazy o významném zlepšení některých symptomů mozkové obrny terapií HBO. Například studie prováděná v Brazílii prokázala úbytek křečí až o 50 % u 94 % (218 osob) pacientů, kteří se účastnili studie. Zlepšení bylo pozorováno také u zraku, sluchu a při slovním projevu. Je nutné uvědomit si, že zlepšení – pokud k němu dojde – je vždy individuální; u každého případu jiné.

 

 

Shrnutí

 
Některé části mozku zůstávají nefunkční v důsledku nedostatku kyslíku, což může být zapříčiněno redukovaným krevním oběhem. Redukci krevního oběhu může způsobit například otok. Terapie HBO dokáže zmenšit otok mozkových tkání tím, že zaškrtí krevní cévy. Terapie HBO dále dokáže výrazně zvýšit množství kyslíku na molekulární úrovni, což má podle všeobecného předpokladu za následek oživení nefunkčních mozkových buněk, které trpí nedostatkem kyslíku. Možnost provádět scan SPECT před a provedením terapie HBO a po ní pomáhá identifikovat ty části mozku, které reagovaly pozitivním způsobem na zvýšení objemu kyslíku, a měly by tedy poukazovat na potenciál obnovení funkcí.

 

 

Důležité je správné načasování

 
Je očividné, že čím dříve je možné zahájit terapii HBO, tím větší je šance na zlepšení stavu. Nicméně terapie HBO dokázala v některých případech napravit škody napáchané otokem tkáně i po roce. Existuje také naděje, že terapie HBO bude schopná také pozitivně působit při oživování sekundárních, „spících“ oblastí mozku, které nejsou nenávratně poničeny. To se ukazuje na případech pacientů po mrtvici. Z toho je možné usuzovat, že podobný efekt je možné očekávat i u pacientů s mozkovou obrnou.

Nedávná studie kanadských výzkumníků na McGill University ukázala, že terapie HBO má pozitivní účinky u dětí s mozkovou obrnou. Dr. Pierre Marois zkoumal společně se svým výzkumným týmem 25 dětí s mozkovou obrnou ve věkovém rozmezí od 4 do 7 let. Všechny děti absolvovaly 20 procedur terapie HBO. 23 dětí z celkového počtu 25 vykazovalo známky zmírnění křečí a zdokonalení komunikačních schopností. Ačkoli jsou tyto výsledky velmi slibné, stále jsou předmětem diskuse. Proto probíhají další výzkumy, jejichž cílem je validizace terapie HBO jako účinné léčby dětí s mozkovou obrnou.

Terapie HBO však nepůsobí na všechny děti stejně. Stupeň zlepšení je závislý na rozsahu poškození a na typu mozkového postižení dítěte. Scan SPECT může být použit nejenom k tomu, aby identifikoval skutečné mozkové postižení, ale také okolní oblasti, které nepracují zcela správně. Dále může scan SPECT sloužit ke specifikování míry úspěšnosti terapie HBO, protože tento postup monitoruje průtok krve mozkovou tkání.

Léčba se provádí působením tlaku, který odpovídá 16,5 až 25 stop pod hladinou moře. V první fázi absolvuje dítě jednohodinovou proceduru každý den – celkový počet procedur je 40. Poté je stanoven individuální plán. Mnozí věří, že pokud došlo ke zlepšení během prvních 40 procedur, měla by následovat přestávka jeden až čtyři týdny, po nichž by opět měl následovat cyklus 40 procedur.

Jako u každé jiné lékařské metody má i terapie HBO vedlejší účinky. Nejčastěji si děti stěžují na mírné potíže s ušima. Je to proto, že terapie HBO připomíná stav při klesání letadla. Je proto třeba snižovat tlak v uších – především polykáním. Není-li dítě schopno zmírnit tlak, hrozí poškození ušního bubínku. Komplikace mohou nastat i v případě, že dítě má anomálie na plicích. Kvůli těmto potenciálním vedlejším účinkům je třeba konzultovat terapii s lékařem.

Terapie HBO se jednoho dne může stát běžnou metodou při léčbě mozkové obrny u dětí. Není to však metoda zázračná. Je nutné používat ji ve spojitosti s jinými, tradičnějšími a osvědčenými metodami léčby, jako je fyzioterapie, ergoterapie, logopedie, a stejně tak je vhodné užívat léky zmírňující křeče.